Friday, January 15, 2010

suka diri sendiri

...untuk suka diri sendiri engkau perlu suka diri sendiri baru engkau boleh rasa yang engkau suka pada diri engkau sendiri...

1 comment: